Manteniment i muntatge d’edificis i instal·lacions

Manteniment i muntatge d’edificis i instal·lacions

SERVICE OVERVIEW

 • Manteniment integral d’edificis i instal·lacions: Realització de manteniment integral estructural i d’instal·lacions d’edificis municipals, museogràfics, sanitaris, esportius, oficines, preventiu , correctiu i predictiu, accions de millora i GMAO.
 • Manteniment industrial: Manteniment d’instal·lacions  industrials i maquinaria en cadenes de producció, especialitzats en: pneumàtica, hidràulica, electrònica, telecontrol, automatització, mecànica industrial, fred industrial i línea blanca.
 • Manteniment integral d’edificis emblemàtics: Realització de manteniment en edificis de característiques especials per la seva conservació, tant des del punt e vista estructural com pel contingut de les seves instal·lacions.
 • Serveis d’higiene ambiental: Control de la qualitat de l’aire i de l’aigua per prevenir i eliminar els riscos per la salut derivats de la bactèria de legionel·la.
 • Rehabilitacions i reformes d’edificis: Realització de rehabilitacions d’edificis en obra menor i reformes d’obra, pintura, pladur, parquet, falç sostres, redistribució d’espais, etc.
 • Gestió de facility: S’ofereix un serveis de gestió dels facility Services específics per cada client. Externalització de serveis per alliberar recursos pel client i variabilitat de costos fixes de personal millorant els processos.
 • Instal·lacions d’electricitat, climatització, energies renovables i calefacció: Realització de projectes i obres de noves instal·lacions elèctriques, climatització, calefacció, energies renovables ACS i AFS. Realització de certificacions i legalitzacions d’instal·lacions.
 • Manteniment de planetaris i produccions amb fulldome i 3D: Serveis de manteniment integral de les diferents instal·lacions d’un planetari: Sistemes de projecció amb 2D i 3D, sistemes de so 5.1, sistemes de control, sistemes d’enllumenat (emergència, grades, spots, balises, pro-leds, covelights…) i sistemes de traducció simultània (audioguies, traducció per a sords, etc).
 • Manteniment d’equipaments audiovisuals: Manteniment de projectors, taula de so, escenogràfica, sistemes de reproducció de so, il·luminació escènica,etc.
 • Formació ocupacional en àmbit de manteniment i instal·lacions: Es fan cursos a col·lectius d’empreses públiques i privades ja siguin ocupacionals o no. Els cursos realitzats son de: tècniques de neteja, neteja especialitzada, neteja sanitària…
 • GMAO: Implantació i desenvolupament d’un sistema informàtic personalitzat de control, gestió i anàlisi del la totalitat de les instal·lacions i equipaments d’un edifici.
 • Control de plagues: Realitzem un control de plagues d’insectes, rèptils i desratització d’espais i equipaments, col·loquem estratègicament paranys per captar-los.