Cooperativa d'Inserció

Treballem cap a una societat més justa.

Apostem per la inserció sociolaboral

El nostre objectiu principal és la promoció de la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social, oferint-los una formació bàsica i especifica per a cada un dels perfils professionals, i un acompanyament individualitzat d’aquelles persones que es troben en situacions de major vulnerabilitat per accedir als circuits formals de treball.

Un ampli ventall de clients

Els nostres clients aposten per la vocació social i la inserció laboral: administracions públiques, associacions, fundacions, entorns corporatius, empreses privades i clients particulars.

Compromís amb el medi ambient

El compromís de Garbet amb el medi ambient es manté a través dels professionals de l’empresa i dels grups d’interès amb els quals interacciona. 

Model de gestió

El nostre model de gestió és proper i participatiu, on les persones són el centre de la nostra activitat.

Els principis de l’economia social, la gestió sostenible dels recursos i el respecte pel medi ambient defineixen el model de gestió de Garbet, fonamentat en el concepte de responsabilitat social. A més, la qualitat, juntament amb l’eficiència, són aspectes que es treballen diàriament en tots els sectors d’activitat de l’empresa.